YKSIKÖT

 

Lamujoen perhekodit Oy ylläpitää  Ojantakasen sijaishuoltoyksikköä ja Mäkituvan tukiasumisyksikköä. Yhteisössä työskentelee kaikkiaan 20 asialleen omistautunutta, koulutettua tai koulutuksessa olevaa työntekijää, joiden jaksamisesta huolehditaan täydennyskoulutuksen, työnohjauksen ja tyky-toiminnan tuella.

 

Ojantakasen sijaishuoltoyksikkö perustettiin vuonna 1991 ja se on neljätoistapaikkainen kaksiosastoinen yksikkö, johon voidaan sijoittaa 12-18 -vuotiaita tyttöjä ja poikia joko huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimenpiteenä. Varsinaisten sijoituspaikkojen lisäksi perhekoti tarjoaa kriisi- sekä tutkimuspaikkoja sekä puhuttelupalvelua nuorille, joista on vasta nousemassa huolta.

 

Mäkituvan tukiasumisyksikkö perustettiin v. 1995 ja se on kuusipaikkainen, nuorten itsenäistymistä tukeva yksikkö. Mäkituvalla kasvatusvastuussa oleva aikuinen asuu yhdessä nuorten kanssa, mutta painopiste arjesta selviytymisestä siirtyy enemmän nuorten harteille.

 

Jokaiselle yhteisöömme sijoitetulle nuorelle tehdään yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa asiakassuunnitelma sekä perhekodilla yksityiskohtaisempi kasvatus- ja hoitosuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

 

 

Perhekodissa noudatetaan viisiportaista nuoren positiivista kasvua ja kehitystä tukevaa järjestelmää.

 

Ensimmäinen porras on Ojantakasen sijaishuoltoyksikön Noviisi-osasto, missä tapahtuu nuoren pysäyttäminen ja ei-toivottujen käyttäytymismallien poisopettaminen.

 

Toinen porras on Nestori-osasto, mihin nuori siirtyy tietyt kriteerit täyttäessään. Nestori-osastolla keskitytään uusien, hyväksyttyjen toimintamallien sisäistämiseen sekä niiden vahvistamiseen.

 

Kolmas porras on Mäkituvan tukiasumisyksikköön muutto, siellä harjoitellaan itsenäisempää arjesta selviytymistä ja vastuunkantoa.

 

Neljäs porras on itsenäistymisasuntoon siirtyminen ja itsenäisen elämän opetteleminen.

 

Viides porras on täysi-ikäisen nuoren sitoutuminen jälkihuoltoon sekä asumisen että koulunkäynnin jatkuminen perhekotiyhteisössä.