YKSIKÖT

 

Lamujoen perhekodit Oy ylläpitää  Ojantakasen sijaishuoltoyksikköä ja Mäkituvan tukiasumisyksikköä. Yhteisössä työskentelee kaikkiaan 20 asialleen omistautunutta, koulutettua tai koulutuksessa olevaa työntekijää, joiden jaksamisesta huolehditaan täydennyskoulutuksen, työnohjauksen ja tyky-toiminnan tuella.

Jokaiselle yhteisöömme sijoitetulle nuorelle tehdään yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa asiakassuunnitelma sekä perhekodilla yksityiskohtaisempi kasvatus- ja hoitosuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

 

Yhteisössämme käy myös säännöllisesti konsultoiva psykiatri.

Ojantakasen sijaishuoltoyksikkö perustettiin vuonna 1991 ja se on neljätoistapaikkainen kaksiosastoinen yksikkö, johon voidaan sijoittaa 12-18 -vuotiaita tyttöjä ja poikia joko huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimenpiteenä. Varsinaisten sijoituspaikkojen lisäksi perhekoti tarjoaa kriisi- sekä tutkimuspaikkoja sekä puhuttelupalvelua nuorille, joista on vasta nousemassa huolta.

Mäkituvan tukiasumisyksikkö perustettiin v. 1995 ja se on kuusipaikkainen, nuorten itsenäistymistä tukeva yksikkö. Mäkituvalla kasvatusvastuussa oleva aikuinen asuu yhdessä nuorten kanssa, mutta painopiste arjesta selviytymisestä siirtyy enemmän nuorten harteille.