OPETUSTOIMINTA

 

Ojantakasen ja Mäkituvan nuoret käyvät Siikalatvan ala- ja yläastetta sekä Siikalatvan lukiota, Jedu Piippola, sekä Jedu Haapavesi ja Haapaveden opistoa.

 

Tällä järjestelyllä pystymme takaamaan, että kukin nuori saa tarvitsemaansa opetusta ja pystyy hyödyntämään omat kykynsä optimaalisesti. Tavoitteena on kuitenkin aina selviäminen "normaalin" opetuksen pariin. Kotikouluopetuksemme tapahtuu Siikalatvan peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti ja todistukset ja arvostelu tulevat Siikalatvan kunnan koululaitokselta.

 

Kotikoulu toimii Ojantakasen tiloissa ja opetusta annetaan niin ala-kuin yläasteen oppilaille.

 

Jokainen Ojantakaseen tuleva nuori käy ensin kotikoulujakson, jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä kylän kouluun ns. normaaliopetuksen pariin. Pieni osa nuorista suorittaa peruskouluopintonsa yksinomaan kotikoulussa.

 

Kotikoulussa keskitytään aluksi myös sosiaalisten taitojen ja hyvän käytöksen hallintaan. Peruskoulussa syntyneet mahdolliset teoria-aukot paikataan ja uutta opetetaan. Nuoren saavutettua ikätasonsa niin käytöksessä kuin kouluaineiden hallinnassa, hän voi siirtyä kunnan peruskouluun.