MIKÄ IHMEEN PERHEKOTI

 

Perhekoti-idean isinä ovat tulleet tunnetuiksi jo edesmennyt Pohjolan Poikakodin, myöhemmin Pohjolakodin johtaja, talousneuvos Seppo Saloranta ja silloinen Oulun kaupungin sosiaalijohtaja, sosiaalineuvos Jori R. Rissanen. Heidän tavoitteenaan oli koulukodin suurten oppilasasuntoloitten muuttaminen kodinomaisemmiksi yksiköiksi.

 

Toimittuaan vuodesta 1979 perhekotityössä Muhoksella - Pohjolakodin perhekotien Koivulehto ja Kavela kasvattajapariskuntana, Auli ja Tapio Siekkinen perustivat

v. 1991 Lamujoen perhekodit Oy:n ja sen ensimmäiseksi yksiköksi Ojantakasen perhekodin Pulkkilaan, nykyiseen Siikalatvan kuntaan.

 

Yhteisössä on tehty sukupolvenvaihdos. Hoito- ja kasvatusvastuussa jatkavat Riina ja Marko Niskala.

 

Lamujoen perhekodit Oy ylläpitää Ojantakasen sijaishuoltoyksikköä ja Mäkituvan tukiasumisyksikköä sekä järjestää itsenäistymisasumista.

 

Lamujoen perhekodit Oy:n kasvatuksen ja hoidon taustalla vaikuttaa terapeuttinen orientaatio.

 

Yksikössä on käytössä ISO 9001:2015 mukainen toiminnanhallinnan järjestelmä.

 

Työnohjauksesta huolehtii työnohjaaja, perhe- ja paripsykoterapeutti sekä kuntoutuksenohjaaja Jaana Leino.

 

Konsultoiva psykiatri Jukka Rahko Rahkomedical Oy.

Lamujoen perhekodit on Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistyksen Luja ry:n perustajajäsen.

Ojantakasen sijaishuoltoyksikössä on otettu käyttöön

Strukturoitu nuoruusikäisten väkivaltariskin arviointimenetelmä "SAVRY".

Monica Gammelgårdin väitöksen pohjalta voidaan todeta, että strukturoitu riski- ja tarvekartoitus toimii hyvin suomalaisessa järjestelmässä ja että sen tulisi sisältyä hoidollisiin toimiin silloin, kun hoidon kohteena on väkivaltaisesti oireileva nuori.

Lataa pdf-tiedosto.

Monica Gammelgård, Väkivaltaisesti käyttäytyvät tytöt laitosolosuhteissa.

 

Perhekoti nuoren kasvuympäristönä. Pro gradu -tutkielma  Alamartimo Minna ja

Impola Eveliina. Lataa Pro gradu -tutkielma pdf-tiedosto.

 

Yhteisökasvatus perhekodissa - näkökulma Ojantakasen perhekodin kasvatustyöhön.

Härmä Ville ja Timo Koivula. Lataa Pro gradu - tutkielma pdf-tiedosto

 

Reaalipedagoginen toimintaprosessi - sosiaalipedagogisen työn sovellus koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten kokonaisvaltaisessa tukemisessa Tuomo Vilppola väitöskirja. Lataa väitöskirja pdf-tiedosto

 

Jorma Wallenius Toivon ylläpitäminen perhekotityön ytimessä. Lataa tutkimus pdf-tiedosto

 

Työpaperi 23/2017 Eeva Timonen-Kallio, Laura Yliruka & Pekka Närhi Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus. Lataa pdf-tiedostona.